Privacy Statement

Disclaimer & Privacy statement

Dit is de Privacy Statement van Bas Vogelpoel.


Privacy statement
Bas Vogelpoel vindt uw privacy belangrijk en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om dit te bereiken zijn we continue op zoek naar manieren om de dienstverlening te optimaliseren en zo passend mogelijk te maken aan uw wensen en behoeften. Hierbij verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de AVG. Dit privacy statement is dan ook van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op onze website en/of via onze diensten.


Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • Gegevens die u ons aanlevert.
  • Gegevens die we ontvangen op basis van het gebruik van onze diensten.


Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Het bezoeken van onze website:

  • Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te verbeteren en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. We verwerken hiervoor het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.

Het aangaan van een overeenkomst met ons:

  • We verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en contact met u te houden over het verleende dienst.
  • Het verlenen en factureren van onze diensten.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Bas Vogelpoel te kunnen uitvoeren.
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Communicatie via Social Media:

  • We zijn actief op Social Media: Facebook, Instagram en LinkedIn. Als u via Social Media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen en om uw vragen te beantwoorden.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Ik bewaar alle project-data tot mijn dood, zodat mensen na 10 of 20 jaar kunnen terugkomen voor een verbouwing. Op veel van onze stukken (zoals tekeningen of bouw-contracten) zijn de persoonsgegevens van de klanten aanwezig, niet alleen apart in een klanten register.  Mocht het bureau ooit ophouden te bestaan zal ik de gegevens op persoonlijke titel blijven bewaren. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens van klanten uiteraard verwijderen uit onze archieven.

Minderjarigen
Bas Vogelpoel heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Delen met anderen
Bas Vogelpoel verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@basvogelpoel.nl