De Boomgaard schoolplein

De Boomgaard  |  Schoolplein  |  Amsterdam

Voor de Boomgaard School hebben we een nieuw schoolplein ontworpen. Het is ontwikkeld in samenspraak met leerkrachten, ouders en leerlingen van de school.

Speerpunt in het nieuwe plan is het toevoegen van groen en de differentiatie van (speel)gebieden. Het plein is in een aantal zones verdeeld om meer helderheid te geven in relatie tot de kartelige con­touren. Deze zones zijn functioneel verdeeld naar gelang de lichtinval en de aanwezige bebouwing. Er zit een verloop in van actief (sport) naar zeer rustig (fruitboomgaard), meer gericht op karakter dan leeftijd.

Overal waar mogelijk zijn bestaande elementen hergebruikt. Bij de nieuwe elementen is er goed na­gedacht over de ecologische waarde. De regenwater-doorlatendheid wordt enorm verbeterd en er zijn maatregelen genomen in het kader van natuurinclusief bouwen. Er is een divers aantal groene elementen toegevoegd, maar wel met de speelfunctie van het plein in het achterhoofd.)