Kriterion Tankstation

Kriterion | tankstation en wasstraat | Amsterdam

Kriterion is de énige echte studentenpomp ter wereld. Nadat er een mogelijkheid ontstond het terrein uit te breiden is het station klaargestoomd voor de komende 15 jaar, waarbij de kernactiviteit steeds verder zal verschuiven van benzine-verkooppunt naar servicestation. Er is een nieuwe, duurzame wasfabriek gebouwd, de shop is uitgebreid en het terrein is aangepakt. Het ontwerp is een samenwerking tussen Bas Vogelpoel Architecten en JPS architecten.

Door zich om te vormen tot servicestation en elektrische laadplek is Kriterion klaar voor de terugloop van de fossiele brandstoffen. De wasstraat is uit het shopgebouw gehaald en ondergebracht in een apart gebouw waardoor er meer ruimte is ontstaan voor een groter aanbod in producten en services. Bij de wasstraat zijn 4 wasboxen geplaatst, en de stofzuiger voorzieningen zijn uitgebreid.  Op het terrein zijn in eerste instantie 4 elektrische laadpalen geplaatst, maar er is voorzien in eenvoudige uitbreidbaarheid daarvan.

De vormgeving van de nieuwe wasstraat staat in het teken van duurzaamheid, met een getand dak voor de bouwkundige integratie van de zonnepanelen.  “Het eenvoudige gebouw krijgt hierdoor een iconische vorm met een sterk ritme, dat aansluit op de functionele indeling met 4 wasboxen.” Aldus Architect Bas Vogelpoel. Het verlichtingsplan accentueert dit ritme en de functionele verdeling.

Het gebouw bevat met name open ruimten, maar heeft wel een leesbaar binnen en buiten. Door de materialisatie en detaillering is het gebouw te begrijpen als een volume met een aantal happen eruit. De buitenkant is bekleed met een goudkleurige plaat met een reliëf, waarmee het gebouw zijn functionele aard en context op een bedrijventerrein ontstijgt zonder compleet uit de toon te vallen. De binnenzijde is volledig in grijze tonen met vlakke platen, als contrast en als neutrale setting voor de pracht van de auto’s.  De overgangen tussen beide zijn zo scherp mogelijk gehouden om het volumespel de boventoon te laten voeren. De 122 zonnepanelen maken de wasstraat grotendeels energieneutraal.

De bestaande kap is voorzien van LED-lijnen om het verblijf te veraangenamen en de attentiewaarde te verhogen. Ze doen denken aan de koplampen van auto’s op een foto met een lange sluitertijd. Het shopgebouw, dat voorheen met een zwarte trespa-plaat was bekleed, is voorzien van een nieuwe gevel en staat nu als een juweel onder de luifel.  

De ruimte die is vrijgekomen uit de voormalige wasstraat is gebruikt om de shop uit te breiden met koffiehoek en een vers-keuken. Deze functies vormen het hart van de shop. De ruimte daarbuiten is een lichtgrijs canvas voor de producten en de identiteit van de studenten. Door een extra toegang is de tankshop 2-zijdig benaderbaar geworden; vanuit de oude, fossiele zijde waar zich de kassa en de snelle producten bevinden, en vanuit de ‘schone’ zijde, met het elektrisch laden en de wasfabriek, waar ruimte is om te wachten en te genieten van versproducten. 

Bij de herinrichting van het terrein is er zo veel mogelijk ruimte gereserveerd voor een wilde bloementuin. De plantsoorten zijn geselecteerd om het kleurpallet te complementeren en om de aantrekkingskracht op bijen en vlinders. Het terrein helpt zo niet alleen met de verkeersafwikkeling, maar verbindt de gebouwen met elkaar en maakt het station van een tankspot tot een prettige plek om te verblijven.

Landschapsontwerp: Frans Boots  www.Fransboots.nl

Hoofdaannemer: Visiebouw  https://visiebouw.nl/