Veemarkt

Veemarkt | stadwoning | utrecht

Dit ontwerp voor een duurzame gezinswoning bestaat uit een serie gestapelde blokken en een open tussenruimte. In de blokken bevinden zich de slaapkamers en de badkamer; plekken die privé zijn en minder daglicht nodig hebben. In de tussengelegen ruimten bevindt zich het woongebied, met veel licht en een grote ruimtelijke beleving.

Deze verdeling in vorm en contravorm organiseert de woning op een efficiënte wijze. Het geeft ook de gelegenheid een hoogwaardige ruimtelijke beleving aan de woning te geven en geeft zeer goede handvatten om een aantal duurzaamheidsvraagstukken aan de pakken.

Dit concept is flexibel en kan voor verschillende gezinssamenstellingen en ruimtebehoeftes toegepast worden. In dit geval is het concept uitgewerkt als eengezinswoning voor een gezin met twee kinderen.

i.s.m. klaas kresse KLAKR

Save